VVS- installationer på Karlstad teater

På uppdrag av Karlstad kommun har vi utfört VVS-installationer på Karlstad Teater. Ett speciellt jobb i en K-märkt miljö.