Skattereduktion för hushållsarbete

– ROT-avdrag
Villkor för att få rotavdrag:
För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver även lämna korrekta uppgifter (personnummer samt fastighets-beteckning) till utföraren som du anlitar vid beställning av jobbet.

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

Om Skatteverket lämnar avslag på Er ansökan har Grums Rör AB har rätt att fakturera de 30% av arbetskostnaden om du som kund inte har utrymme för detta på ditt skattekonto. Betalningstid på fakturan är 10 dagar.

Exempel på rotarbete:
Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som du äger och dina föräldrar bor i. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.