Energikalkyl

Fyll i uppgifterna nedan och lämna blanketten till din installatör. Detta underlättar för oss, samt installatören, att ge dig de bästa råden inför ditt värmepumpsval. Värmepumpsanläggningen ska dimensioneras efter husets toppeffekt, varför en omräkning av årsförbrukningen till en kall vinter skall göras.

Installatör

* = Obligatoriska fält

Kontaktuppgifter

* = Obligatoriska fält

Bostadsuppgifter

Typ av bostad

* = Obligatoriska fält

NUVARANDE UPPVÄRMNINGSSYSTEM

Värmekälla

Värmedistribution

Pool

LÄMPLIG ENERGIKÄLLA / VÄRMEPUMP

Värmepump

Typ av kondensering

Tillsatsenergi

ENERGIFÖRBRUKNING

Olja

Ved

El inkl. hushållsel