Grums Rör AB erbjuder bland annat:

  • Service och installationer av värme, vatten och sanitet hos industrier, offentliga lokaler, villa/lägenhet eller utomhus
  • Badrumsinstallationer
  • Installation av värmepumpar, pannor, beredare etc.
  • Renoveringar
  • Nybyggnationer
  • Pannservice
  • Kamininstallation
  •  

Vår specialitet är att våra arbeten utförs på ett sådant sätt att både pris och resultat uppskattas av kunden!
  

Priser

  
Arbetskostnad: 440 kr + moms / timme
Servicebil inom Grums tätort : 210 kr + moms

  
Minsta debiterbara tid är 30 minuter.

Arbetstiden räknas från och med det att montören erhåller arbetsorden på firman.

Arbetet är avslutat först när montören är tillbaka på firman och har sammanställt fakturaunderlaget.

Vid fakturering av inköp i butik understigande 500 kr tillkommer en faktureringsavgift på 75 kronor.

 
RocketTheme Joomla Templates